About

This is an example of a page. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

Advertisements

One thought on “About

  1. Opetusministerin kirjeeseen ja sen jälkeiseen keskusteluun liittyen

    Retoriikan analyysi ja muu keskustelu paljasti heikkouksia kirjeen faktaperustassa ja syytökset korkeakoulujen tehottomuudesta perättömiksi, kun otetaan huomioon resurssit. JOkainen korkeakoululaitoksessa toimiva tietää, että professorit ja muut opettajat ja tutkijat tekevät satoja tunteja maksamatonta työtä vuodessa, kuten prof. liiton puheenjohtaja Kaarle Hämerikin toi esiin kommenteissaan. Jos tämä ilmainen ylityö lopetetaan syystä tai toisesta, se tarkoittaisi erityisesti julkaisutuotannon supistumista, koska useimmin juuri tutkimus kokemukseni mukaan tehdään viikonloppuisin ja iltaisin. Jyväskylän yliopistossa on vuosina 2014-2015 tehty kattava ajankäytön tutkimus koko henkilökunnan keskuudessa, mutta yliopiston johto ei ole toistaiseksi sallinut tulosten julkistamista. Olen siinä käsityksessä, että opetus-ja tutkimushenkilökunnan vuosittainen työmäärä ei ole vähentynyt tilastokeskuksen edellisestä tutkimuksesta, vaikka siitä on jo kymmenisen vuotta. Näiden vuosittaisten ylityömäärien perusteella ei ole uskottavaa, että korkeakoululaitoksesta saataisiin ulos enemmän tulosta ilman resurssien lisäämistä. Keskeistä on samalla nähdä, että opetusministerin kirje ilmaisee todellisia poliittisia tarkoituksia, jotka merkitsevät päinvastoin resurssien supistamisia ja väistämättä korkeakoululaitoksen henkilötyövuosivolyymin supistumista. Nähdäkseni todellinen logiikka menee seuraavasti: valtio supistaa nyt joka tapauksessa korkeakoululaitoksen rahoitusta. Näin ollen joistakin toiminnoista täytyy luopua ehkä kokonaan korkeakoululaitoksessa tai ainakin toimintojen kokonaisvolyymiä täytyy supistaa. Kirjeessä pohditaan sitä, miten supistusten kohteeksi joutuvat uhrit valitaan. Selkeimmin kirjeessä ja ministerin kommentissa tuodaan esiin hallinnon liian suuri suhteellinen koko, saman oppiaineen opettaminen ja tutkiminen yli 5 yksikössä ja yksiköiden liian pieni koko (3 professoria tai alle per yksikkö). Hallinnon osalta OKM tuskin ryhtyy tutkimaan, mikä on kussakin korkeakoulussa turhaa, eikä päällekkäisyyksistä ole toisaalta mielekästä puhua, koska jokaisessa korkeakoulussa on esim. henkilöstöhallintoa, opetushallintoa ja tutkimushallintoa. Näin ollen suoraviivaisesti tulkiten lakkautettava opetus ja tutkimus, eli uuskielellä poisvalinta, kohdistuisi pieniin yksiköihin, joissa harjoitetaan OKM:n mielestä samansisältöistä toimintaa kuin useassa muussa korkeakoululaitoksen yksikössä. Hallinnon osalta korkekoulut voivat itse päättää miten “tehostavat”. Todettakoon lopuksi, että itse olen tänään aloittanut osa-aikaeläkkeen nauttimisen, eli olen valinnut itseni itse poisvalittavaksi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s